ANAOKULU REHBERLİK

Şafak Öncü Koleji Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrencilerimizin bilişsel, sosyal- duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemektir. Her çocuk tek ve biriciktir. Gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tüm öğrencilerin iletişim, problem çözme, çevreye uyum, kendini keşfetme gibi temel yaşam becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktır. Yapılan planlamalarda esas olan, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerine uyumudur.

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları:

Okula kayıt için gelen her öğrenci PDR birimi tarafından hazırlanan PDR gelişim özelliklerine uygun bir teste alınır. İlk izlenimler öğrenci dosyasındaki yerini alır. Eğitim süreci boyunca her öğrencinin psiko-sosyal ve akademik gelişmelerini takip ederek, yeteneklerini güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

• Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir.

Grup Rehberlik Etkinlikleri:

• Sosyal Beceri Geliştirme

• Bilişsel Beceri Geliştirme Grupları

• Kutu Oyunları Grup Çalışmaları

Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:

• Oryantasyon Çalışmaları

• Öğrenci tanıma ve gözlem süreci

• Sağlıklı Yaşam ve Hijyen Eğitimi

• Arkadaşlık Becerileri Geliştirme

• Beden Mahremiyeti Eğitimi

• Duygu Çalışması

Test ve Teknikler:

• Frostig Görsel Algı Testi

• Gessel Gelişim Figürleri Testi

• Frankfurter Dikkat Testi

• AGTE Testi

• Okul Olgunluğu Tanıma Testi