HAKKIMIZDA

Şafak Öncü Koleji 2004 yılında eğitim camiasına dershane kuruculuğu ile adım atan eğitimci Psikolojik Danışman Kahraman ŞAFAK tarafından 2015 yılında şuanki kampüs alanında, eğitimin tüm kademelerinde ülkesini seven, yurttaşlık bilinci yüksek, özgüvenli, çağdaş, vizyoner ve donanımlı nesiller yetiştirmek hedefiyle eğitimde öncü olmak için kurulmuş bir eğitim kurumudur. Kampüsümüz anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır. Eğitimin ilk kademsi olan okul öncesi eğitimin tüm dünyada en önemli ve hassasiyetle yaklaşılması gereken birim olduğu kabul edilmektedir. Biz de bu görüşe katılmakta ve tüm gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesi gibidir. Yanlış başlanırsa diğer tüm aşamalar yanlış devam edebilir. Bu hassasiyetle bir bireyin tüm eğitim yaşantısının temelini oluşturacak olan 0-6 yaş eğitim aralığında hassasiyetle çalışmalar yapmaktayız.

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Şafak Öncü Koleji’nde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır. Yeniçağın nitelikli ve akademik eğitim modeli 21. yüzyıl kuşağı öğrencilerimize “yaparak, yaşayarak öğrenme” metodu ile ezberden uzak bir eğitim sistemi sunuyoruz. Böylece düşünen ve araştıran, içinde bulunduğu potansiyelin ve yeteneklerin farkında olan, planlı yaşayan, hayattaki değişimlere kolayca ayak uydurabilecek eğitim ve donanıma sahip bireyler yetiştiriyoruz.

OKULUMUZ ÖĞRENME VE AKTİVİTE ALANLARI

 

·      LABORATUVAR

·      BİLİŞİM ATÖLYESİ

·      TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ

·      GÖRSEL SANATLAR

·      MÜZİK ATÖLYESİ

·      KÜTÜPHANE

·      YEMEKHANE

·      SPOR VE KOORDİNASYON MERKEZİ

·      OKUL BAHÇESİ

·      ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU

·      TEMATİK SINIFLAR

·      AÇIK SPOR ALANLARI

·      AÇIK HAVA DERSLİKLERİ

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİMİZ

·      ÇOCUK TİYATROSU

·      HALK OYUNLARI

·      HAYAL VE TASARIM

·      ÇOCUK YOGASI VE MEDİTASYON

·      BATERİ

·      OYUN VE MÜZİK

·      MUHTEŞEM MUCİZELER

·      OYUN TERAPİSİ

·      JİMNASTİK

·      PİYANO

KAMPÜS OLANAKLARININ EĞİTİME KATKISI

Çocuklarımız kampüste eğitim almanın tüm avantaj ve ayrıcalıklarını yaşıyor. Anaokulu eğitim yılları çocukların gelecekteki eğitim motivasyonu ve başarısı için çok önemlidir. Nitelikli eğitim için nitelikli bir eğitim ortamı gerekir.

Şafak Öncü Koleji’nde anaokulu öğrencisi olmanın en büyük avantajlarından biri de geniş kampüs olanaklarıyla zenginleştirilmiş branş dersleridir. Kampüsümüzde bulunan laboratuvarlar, sanat atölyeleri, dans stüdyosu, jimnastik ve spor salonları, açık spor alanları, açık hava derslikleri gibi çok sayıda eğitim alanı ile anaokulu öğrencilerimize bir kampüste eğitim alıyor olmanın avantajlarını yaşıyor.

Anaokulu öğrencileri kampüsteki spor alanlarından yararlanabiliyor.

Şafak Öncü Koleji öğrencilerde spor kültürünün oluşması ve gelişmesine çok önem vermektedir. Bu amaçla kampüste hem kapalı hem da açık hava spor alanları bulunmaktadır. Kampüste tam donanımlı olmak üzere 2 büyük spor salonu bulunmaktadır. Bahçede bulunan spor alanları ise futbol, voleybol, basketbol ve tenis dersleri için özel olarak tasarlanmıştır.

İNTERNET SİTESİ ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ ANAOKULU PDR BÖLÜMÜ

 

Şafak Öncü Koleji Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin temel amacı öğrencilerimizin bilişsel, sosyal- duygusal, davranışsal ve akademik becerilerini desteklemektir. Her çocuk tek ve biriciktir. Gelişim süreçleri birbirinden farklıdır. Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tüm öğrencilerin iletişim, problem çözme, çevreye uyum, kendini keşfetme gibi temel yaşam becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktır. Yapılan planlamalarda esas olan, öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerine uyumudur.

• Birim olarak okul yönetimi, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde koşulsuz kabul, gizlilik ve eşitlik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Okulumuzda Önleyici ve Gelişimsel Rehberlik anlayışı hakimdir. Okulumuz rehberlik faaliyetlerini 3 ana başlık altında incelemek mümkündür:

• 1-Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• 2-Veliye Yönelik Faaliyetler:

• 3-Öğretmenelere Yönelik Faaliyetler:

1- Öğrenciye Yönelik Faaliyetler:

• Öğrenci Tanıma Çalışmaları:

Okula kayıt için gelen her öğrenci PDR birimi tarafından hazırlanan PDR gelişim özelliklerine uygun bir gözlem sürecine alınır. İlk izlenimler öğrenci dosyasındaki yerini alır. Eğitim süreci boyunca her öğrencinin psiko-sosyal ve akademik gelişmelerini takip ederek, yeteneklerini güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

• Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencileri tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

• Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

• Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

• Öğretmenlerin ve velilerin ihtiyaç duyduğu durumlarda gerçekleştirilmektedir.

Grup Rehberlik Etkinlikleri:

• Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması

• Bilişsel Beceri Geliştirme Grupları (Öğrenme Becerilerini Geliştirme)

• Kutu Oyunları Grup Çalışmaları

 

Sınıf İçi Rehberlik Çalışmaları:

·      Oryantasyon Çalışmaları

·      Öğrenci tanıma ve gözlem süreci

·      Sağlıklı Yaşam ve Hijyen Eğitimi

·      Teknolojinin Doğru Kullanımı

·      Arkadaşlık Becerileri Geliştirme

·      Beden Mahremiyeti Eğitimi

·      Duygu Çalışması

·      Otokontrol Becerileri Çalışması

·      Dikkat ve Konsantrasyon Geliştirme Çalışmaları

·      Meslek ve İlgilerin Fark Edilmesi Çalışmaları

 

Test ve Teknikler:

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim - Kelime Eşleştirme Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi Grafik Yorumlama
 • Burdon Dikkat Testi
 • Cattell 2A Zeka Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • MOXO DPCT Dikkat Performans Test
 • Okul Olgunluğu Tanıma Testi

Düşünme Becerileri Destek Programı:

• Bilişsel süreçleri farklı olan öğrencilerimizin bu farklılıklarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak ve bilişsel performansını geliştirici ve destekleyici çalışmaları PASS Teorisi kuramsal alt yapısını baz alarak araştırır, çeşitli yayınları kullanır, materyal üretir ve uygulamaya yönelir.

 

Düşünme Becerilerini Geliştirme Programı Aşağıdaki Başlıklarda Aktiviteler İçerir:

• Mantıksal Düşünme • Benzerlik ve Farklılıklar

• Neden-Sonuç • Sınıflandırma

• Görsel Ayırt etme • Sözcük Dağarcığı

• Örüntüler • Yönerge Takibi

• Görsel Organizasyon • İşitsel ve görsel Algı

 

2- Veliye Yönelik Faaliyetler

·      Veli Semineri

·      Anne - Çocuk oyun atölyesi

·      Bireysel Veli Görüşmeleri

·      Bilgilendirme Bültenleri

·      Aile Gelişim Platformu

·      Aile Akademisi Sohbetleri

·      Anne Baba Okulu

·      En Baba Atölye

·      En Baba Kamp

3- Öğretmene Yönelik Faaliyetler

·      Oryantasyon çalışmaları

·      Öğretmen Akademisi Çalışmaları

·      Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

BRANŞ PROGRAMLARI

Beden Eğitimi

Anaokulumuzda Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir.

Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Beden Eğitimi etkinlikleri spor salonu ile sınırlı kalmayıp, okul bahçeleri, stadyum ve açık spor alanlarında da uygulanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri

Anaokulumuzdaki bilgisayar programımız, öğrencilerimizin teknolojiokur yazarı olmalarına ve diğer tüm alanlardaki öğrenmeleri desteklemeye yönelik çok kapsamlı etkinlikler içerir.  Programımız; kodlama, algoritma, robotik, STEM çalışmalarıyla zenginleştirilir. Okulumuzda kodlama ve tasarım becerilerini desteklemek amacıyla tsarlanmış KODRİS sitemi kullanılmakta ve öğrencilerimiz okulda edindikleri becerileri okul dışı her alanda geliştirebilmektedir.

Uygulamalarda; çocuklara yönelik eğitim yazılımları, internet, elektronik tahta, 3D projeksiyon/3D gözlükler, 3D yazıcı, 3d kalemler ve öğrencilerimizin keşfetme ve öğrenmeyi kolaylaştıran merak duygularını arttırmak amacıyla çeşitli elektronik bilim ve deney kitleri kullanılır. Bu kitlerle, karmaşık görünen teknolojik cihazların mantığını çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışması yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren öğrencilerimiz, kendi tasarımlarını ve projelerini de gerçekleştirirler.

 

Drama

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

 

Görsel Sanatlar

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Uygun hava koşullarında resim, heykel ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz.

Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde atölyemizde ve okul içerisinde sergilemekteyiz.

Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde yer almış ressam ve heykeltıraşların önemli eserlerini öğrencilere tanıtmaktayız.


Öğrencilerimizi ileriki yaşamlarında da sanata, sanatçıya duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkabilen, barışçı, insancıl ve yaratıcı bireyler olarak toplumda yerlerini
almalarını hedeflemekteyiz.

 

Keşif ve Bilim

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma, ölçme, sınıflama, sayı ve uzay ilişkileri, veri kullanma-kaydetme-yorumlama, tahmin, neden-sonuç, deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenerek merak duygusunu besleyen, heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışmalar gerçekleştirilir.

 

Müzik

Anaokulumuzdaki müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan Orff yönteminin uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Çeşitli Orff çalgıları, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritim grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI

 

Şafak Öncü Koleji’ nde Anaokulu eğitimi İlkokul eğitim programının bütünsel bir parçasıdır. İlkokul İngilizce programının temelleri Anaokulu İngilizce programımızda atılır. Bu bağlamda, anaokulu gruplarında yapılan çalışmalar, ilkokul programıyla büyük benzerlikler gösterir.

Anaokulu İngilizce programının amacı;

·       Öncelikle bu yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktivitelerle, öğrenciye İngilizce dilini sevdirmek;

·       Kendini sadece anadilinde değil başka dillerde de ifade edebilme farkındalığı oluşturmak;

·       Öğrenciye farklı kültürler tanıtıp başkalarına karşı duyarlı ve saygılı bir birey olmaya teşvik etmektir.

 

 

Anaokulunda İngilizce eğitim modeli;

Cambridge Dil Eğitimi Programı 

 

Cambridge Dil Eğitimi Kuruluşları Derneği (Association of Language Testers in Europe – ALTE) dil değerlendirme seviyeleri ve Avrupa Konseyi Modern Diller Ortak Avrupa Çerçeve Programı (Council of Europe’s Common European Framework for Modern Languages) ile bağlantılıdır.

Cambridge Üniversitesi tarafından akredite edilen bu program içeriğinde reading, writing, listening, speaking becerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu modelde amacımız öğrencilerimize dili öğretmeye çalışmaktan ziyade, İngilizce’yi yaşamlarının bir parçası haline getirmek ve onu bir iletişim aracı olarak kullanmaya teşvik etmektir.

Bunu yaparken de olabildiğince onların ilgi alanlarından yola çıkan ve edindirme metodu kullanılarak hazırlanmış kaynaklardan faydalanıyoruz.

 

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir.

Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir. Bu bağlamda;

1. Öğretim süreç ve gelişim odaklı olarak planlanır.

2. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

3. İletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır.

4. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin okul dışında da devam etmesini sağlar.

Organize ettiğimizportfolyo sunumlarımızla öğrencilerimiz canlı olarak öğrendiklerini paylaşmakta ve velilerimiz de eğitim modelimizi yakından tanıma ve gözlemleme imkanı bulmaktadır.


BESLENME

Şafak Öncü Koleji kampüsünde tüm yemekler, özel olarak tasarlanmış olan mutfağımızda, profesyonel aşçılar tarafından hazırlanmakta ve servis edilmektedir.

Yemek listeleri beslenme uzmanımız tarafından, yaş gruplarına uygun olarak, dengeli ve sağlıklı beslenme anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf, markalı, ve helal sertifikalı malzemeler kullanılmaktadır. Anaokulundaki öğrencilerimize, kendilerine özel oluşturulmuş olan yemekhanede, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğün yemek servisi yapılmaktadır.