Okula Uyum Süreci

İlk başlangıçlar hepimiz için çok önemlidir. Anaokuluna başlangıç çocuğun tüm eğitim hayatını etkileyecek ve okula bakışını belirleyecek bir deneyimdir. Çocuk okula başladığında tüm kurallarını bildiği bir ortamdan, henüz hiçbir kuralını bilmediği, tanımadığı kişilerin bulunduğu bir ortama girmektedir. Çocuklar anaokuluna başladıklarında ilk defa yaşıtlarıyla bir arada tek başlarına bir birey olarak büyük bir grubun üyesi olurlar.

Yeni bir başlangıç, yeni kurallar, yeni arkadaşlar ve yeni ortam herkese farklı duygular yaşatabilir. Çocuklar anaokuluna başlarken, rahatlıkla sınıfa giren çocuklar olacağı gibi, kaygı yaşayan ve ebeveynlerinden ayrılmada zorluk yaşayan çocuklar da olabilir. Okulun yaklaşık ilk 8 haftası boyunca çocuklarda zaman zaman ağlama, okula gitmek istememe, anne-babasından ayrılmama, yanında kalmalarını isteme gibi davranışlar göstermesi doğaldır. Okula yeni başlayan çocuk, ev ortamından veya anne-babadan ayrılma kaygısı yaşayabilir. Anaokulu çağındaki çocukların, okula uyum sürecinde başka ortamlarda da her zamankinden farklı tavırlar sergilemesi normaldir. Uyum süreci tamamlanana kadar çocuğun yeme ve uyku düzeninde, duygusal tepkilerinde değişiklikler görülebilir. Uyum süreci sonunda, belli bir düzen içinde daha huzurlu hissetmeye başlayan çocuklardaki bu farklı tavırların kendiliğinden geçtiği görülür. Bu dönem çocuklar için olduğu kadar ebeveynleri için de hassas ve zorlayıcı bir deneyim olabilir.

Oryantasyon sürecinde öğrenci ve velilerini desteklemek ve bu sürecin en olumlu ve rahat şekilde deneyimlenmesi adına, okulumuz psikolojik danışmanları ile okul idarecileri, tüm öğretmenleri ve sınıf destek görevlileri tarafından sistemli ve kapsayıcı bir ekip çalışması yürütülür. Sınıf öğretmenlerine ve sınıf destek görevlilerine yönelik yaş dönemi özellikleri ve uyum süreci konusunda bilgilendirici hizmet-içi eğitimler düzenlenir. Okul açılmadan önce 4, 5 ve 6 yaş gruplarına yeni başlayacak öğrenciler aileleriyle birlikte davet edilerek, yeni sınıflarında öğretmenleriyle ve sınıf destek görevlileriyle tanıştırılır. Uyum süreci hakkında velilerimize bilgilendirici seminer ve toplantılar düzenlenir. Yaklaşık 8 hafta kadar sürebilen oryantasyon dönemi boyunca her bir öğrencinin okula uyum süreci, anaokulu psikolojik danışmanları ve öğretmenleri tarafından yakından takip edilir ve desteklenir. Bu süreç her çocuğun bireysel farklılık ve ihtiyaçları ile yaş dönemi özellikleri gözetilerek aşamalandırılır. Gereken durumlarda velilerine ve öğrencilere ihtiyacı olan bireysel destek psikolojik danışmanı ve sınıf öğretmenleri ile birlikte sağlanır.

“Hazır Olma ve Uyum” Veli Konferansı

Öğrenci ve velilerin heyecan, mutluluk ve endişe gibi farklı duyguları bir arada yaşayabilecekleri bu süreçte zaman zaman zorluk yaşamaları normaldir. Velilerin karşılaşabilecekleri durumlar ve baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla her yıl velilere yönelik “Hazır Olma ve Uyum” konulu konferans düzenlenir. Konferansta uzman tarafından okula uyum sürecine nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili bilgi ve deneyimler paylaşılır.

Destek Birimlerle Yapılan Çalışmalar

Okulumuzun çatısı altında öğrenci ve velilerimize hizmet veren eğitimci kadrosunun dışındaki birimlerin eşgüdümlü çalışması, hem verimliliği hem de hizmet kalitesini arttıracak önemli bir unsurdur. Yapılan hizmet-içi eğitimlerde; ortak tutumları geliştirmek ve pekiştirmek, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler bulmak, yaş dönemleri gelişim ve davranış özelliklerini bilmek, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların neler olduğuyla ilgili bilgiler verilir.