Güvenli Okul Çalışmaları ile çocukların her yaşta güvenli bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda aşağıda yer alan konular ele alınmaktadır.

  • -Çocuklar İçin Onay – Sağlıklı İletişim ve Kendini Koruma Yolları
  • -Problem Çözme Becerisi
  • -Karar Verme Becerisi
  • -Sorumluluk Alma
  • -Sağlıklı Yaşam
  • -Güvenli Teknoloji Kullanımı