Ölçme ve Değerlendirme

 

FEN OLİMPİYATLARI

Okulumuz tarafından her yıl 2. Dönem düzenlenen Fen Olimpiyatı 4,5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerin doğa bilimleri, fen bilimleri alanlarında çalışmalar yapamaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanda ilgilerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenmektedir.

FİZİK OLİMPİYATLARI

Okulumuz tarafından her yıl düzenlenen Fizik Olimpiyatı 9,10,11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin fizik dersine olan ilgilerini arttırmak ve günlük hayatta yaşadığı problemlere çözüm yolu üretmesi ya da bilimsel bilgilerin günlük hayata aktarılması bu sınavla hedeflenir.

TALES MATEMATİK OLİMPİYATLARI

Doğanın dili olan tüm akademik bilimin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde bir matematik kültürünün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına, yaratıcı matematik düşünme sistemlerinin geliştirilmesini amacıyla yapılmaktadır.

TÜRKİYE ZEKA VAKFI

Okulumuz; bilgiye, zekaya, insana, entelektüel değerlere gereken önemin verilmesini sağlamak, zekanın ölçülmesi, geliştirilmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yurdumuzdaki zeka potansiyelini ve beyin gücünü açığa çıkarmak, yönlendirmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla Türkiye Zeka Vakfı yarışmalarına katılmaktadır.

ULUSLARARASI KANGURU MATEMATİK

Okulumuz yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek amacıyla her yılın mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonu parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadır.

ULUSLARARASI BİLİM TEMELLERİ BİLGİ YARIŞMASI

Ortaokulun 5,6,7,8. Ve lise 9,10,11. Sınıf öğrencilerin Matematik, İngilizce, Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya alanlarındaki bilgilerini, yeteneklerini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

MATBEG

Öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü “ olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilkokul ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

FENBEG

Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düşünme becerilerine odaklanan ve 3.-8. Sınıf Fen Bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır.

ESOL CAMBRIDGE SINAVLARI

İngilizce, ders olmaktan ziyade dünyaya açılan kapı olması açısından daha önemlidir. Çocuklarımızın İngilizce öğrenmeleri ve gelişimlerini öğrenme sürecinde doğru değerlendirmeleri çok önemlidir.

Cambridge University English sertifikası tüm dünyada kabul edilmektedir. Bu sertifika, her zaman yararlanabileceğiniz harika bir ödül. Bu ödül aynı zamanda çocuklarımızın hakkıdır.

Her yıl 130 ülkeden milyonlarca aday Cambridge Üniversitesi ESOL sınavına katılıyor. Bu sınavdaki başarı tüm dünyada geçerlidir.

İngilizce bir “dünya dili” olarak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle İngilizce öğrenmeyi dünya standartlarına tabi tutmak gerekiyordu. Çocuğumuzun dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin güvenilir ve tutarlı bir ölçüsüdür.

 ESOL CAMBRIDGE EXAMS

English is more important in terms of being the gateway to the world rather than being a course. It is very important that our children learn English and evaluate their development correctly in the learning process.

Cambridge University English certificate is accepted all over the world. This certificate is a great reward that you can always benefit from. This award is also the right of our children.

Millions of candidates from 130 countries attend the University of Cambridge ESOL exam each year. Success in this exam is valid all over the world.

English has become a must as a “world language”. For this reason, it has been necessary to subject English learning to world standards. It is a reliable and consistent measure of our child’s listening, speaking, reading and writing skills.

× modal