Neden Biz

Kaliteli bir eğitim vermek amacıyla bir araya gelen ve “Artık başarmak için şansa ihtiyacınız yok.” sloganıyla yola çıkan ekibimiz; Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusaldan evrensele ana dilini iyi kullanan, dünya dillerine hâkim, daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler yetiştirmek temel hedefiyle hayatına devam etmektedir.

Özgün ve genişletilmiş eğitim ortamı, araştırma ve sorgulamaya dayanan; yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerinin düşünsel ve üretken güçlerini tam anlamıyla harekete geçiren; onları hayat boyu öğrenmenin önemine inandırarak motivasyonu yüksek bireyler olarak geliştirmek vizyonuyla yola çıkan Şafak Öncü Eğitim Kurumları; 5 Mayıs 2004 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel proje, kültür, sanat etkinlikleri, eğitim kampları, Uşak ve Türkiye dereceleriyle emin adımlarla yürümeye devam etmektedir.

 

Hedeflediğimiz Şafak Öncülü

 

·      Ana dili Türkçeye sahip çıkan,

·      Öğrendiği yabancı dili en etkin şekilde ifade eden,

·      Bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, bilgi teknolojilerini kullanabilen,

·      Eleştirel düşünen, problem çözme yeteneğine sahip,

·      Bireysel olarak gelişim ve öğrenme sürecini kontrol edebilen,

·      Birey olma bilincine sahip,

·      Yeniliğe açık, değişimi yönetebilen, öngörü geliştiren,

·      Kendine güvenen,

·      Sporu, sanatı yasam kültürü haline getiren,

·      Hayatındaki zorlukları ve fırsatları cesaretle karşılayabilen,

·      Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen,

·      Özgüveni olan,

·      Ortak çalışma ve liderlik becerilerine sahip,

·      Etik değerlere sahip bireylerdir.

·      Ulusal eğitim ve öğretim programlarının yanı sıra uluslararası teori, uygulama, değerlendirmeleriyle farklı eğitim model, yöntem ve yaklaşımları takip edip uygulayandır.

× modal