Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme birimiyle eğitimi daha bilimsel ve etkili bir yapıya kavuşturmak olanaklıdır. Bu amaçla, öğrenci başarısı değerlendirilirken daha nesnel ölçme araçları geliştirmek, puanlama anahtarlarını oluşturmak ve etkili bir geribildirim vermek gereklidir. Bu anlamda, okulumuzda ölçme ve değerlendirme biriminin yaptığı çalışmalarla eğitim sürecinin daha verimli ve etkili duruma gelmesi sağlanmaktadır.

× modal