• 0276 224 13 83
 • safakoncukoleji@gmail.com
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • Rehberlik Testleri

  Rehberlik Testleri

  BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

  Bu anketin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri öğrenmek ve ortadan kaldırmaktır. İlköğretim 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Okul rehberlik programı dahilinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir anket öğrencilere verilerek anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir. Sınıfta öğrencilere açıklama yapılarak anket uygulanır. Uygulama sonunda her soru için çetele tutulur, yoğunlaşan soruların cevaplarına göre yüzdesi çıkarılır.

  KENDİNİ DEĞERLENDİRME ENVANTERİ

  Yetenek, ilgi ve değerlerinizi tanımak için hazırlanmış bulunan bu envanter, yetenek, ilgi ve değerlerle ilgili durumları yansıtan sorulardan oluşmuştur. Her soruda  bir faaliyetin ne kadar sıklıkla yaptığınız veya bir şeye ne kadar önem verdiğiniz sorulmaktadır.

  AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ

  Akademik benlik kavramı ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on  bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Aşağıda bu ölçekle ölçülen yetenek ve ilgi türleri tanımlanmıştır. Bunlar; sözel yetenek, sayısal yetenek, şekil-uzay yeteneği, göz-el koordinasyonu, fen bilimleri ilgisi, sosyal bilimler ilgisi, ziraat ilgisi, mekanik ilgi, ikna ilgisi, ticaret ilgisi, iş ayrıntıları ilgisi, edebiyat ilgisi, yabancı dil ilgisi, güzel sanatlar ilgisi, müzik ilgisi, sosyal yardım ilgisi’dir.
  ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, çalışma davranışı değerledirme ölçeği ‘nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkları gidermektir. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5-6-7-8.Sınıflar ve orta öğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış çalışma davranışı değerlendirme ölçeği, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, envanteri yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir.

  SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, sınav kaygısı ölçeği ’nin amacı, öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

  İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5,6,7,8. Sınıf, lise 9,10,11,12. sınıf öğrencilerine uygulanabilir. Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış sınav kaygısı ölçeği, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda anketi doldurmaları istenir.
  MESLEKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, mesleki olgunluk ölçeği ’nin amacı, öğrencilerin meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları belirleyerek, onlara yardımcı olmaktır. Ortaokul 8. Sınıf ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış mesleki olgunluk ölçeği, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, envanteri yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir.

  PROBLEM TARAMA ENVANTERİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, problem tarama testi ’nin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5,6,7,8. Sınıf düzeyinde o takımı, 9,10,11,12. sınıf düzeyinde l takımı öğrencilere uygulanabilir. Okulda (kurumda) rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış problem tarama testi, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her bir öğrenciye verilir. Öğrencilerden, anketin yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda anketi doldurmaları istenir.

  BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, başarısızlık nedenleri anketi ’nin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5,6,7,8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Okul rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış başarısızlık nedenleri anketi optik formları, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her öğrenciye verilir. Öğrencilerden, envanteri, yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir.

  KİME GÖRE BEN NEYİM?

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, kime göre ben neyim envanteri, öğrencilerin birlikte yaşadıkları çevre tarafından hangi özellikleri ile tanındıklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5,6,7,8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir

  KİMDİR BU?

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, kimdir bu? Envanteri ’nin amacı, öğrencinin bulunduğu sınıf içinde nasıl tanındığını anlamak amacıyla hazırlanmıştır. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul5,6,7,8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir

  BURDON DİKKAT TESTİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış, burdon dikkat testi ’nin amacı, öğrencilerin dikkat gücünü ölçerek, dikkatini toplamakta ve sürdürmekte güçlük çeken öğrencilere yardımcı olmaktır. İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5,6,7,8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir.

  SOSYOMETRİ

  Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış sosyometri envanteri; bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleri ile olan ilişki biçimi, grup içindeki alt grupları, klikleri, kısaca grubun gerçek durumunu belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İlkokul 3,4. Sınıflar, ortaokul 5,6,7,8. Sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir.