• 0276 224 13 83
 • [email protected]
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı

  Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanlığı

  Amacımız; öğrencilerimizi sadece akademik olarak değil, sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlamaktır.

  Bölümümüz; görsel sanatlar, müzik, dans, ritim atölyeleri, yaratıcı drama branşlarından oluşmaktadır. Derslerimiz her branş için hazırlanmış atölyelerde işlenmektedir.

  Görsel Sanatlar

  Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir. Algının gelişmesi, farkındalığın artması, sanatsal yeteneğin keşfi, yaratıcı düşünce ve sanat yoluyla kendini ifade etme becerilerinin kazandırılması yolunda harcanan her çaba çocuğun zihinsel gelişiminde önemli etkiler yaratır. Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır.

  Görsel Sanatlar Dersinde Amacımız

  Öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini görsel dil aracılığı ile anlatabilmektir.
  Yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırmaktır.
  Amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmaktır.
  Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk bilincini aşılamaktır.
  Baktığını gören, algılayan, düşünen ve birtakım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.
  Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda kendini gösteren bireyler yetiştirmektir.
  Derslerimiz görsel sanatlar atölyelerinde işlenmektedir. Atölye ortamı öğrencilerimize malzemeleri tanıma şansı vermekle beraber, sınıf ortamından farklı olduğundan hayal gücünü özgürce ortaya koymasını sağlamaktadır.

  Müzik

  Müzik dersleri; öğrencinin fiziksel becerilerini geliştirmekle beraber, akademik anlamda daha başarılı olmalarını sağlar. Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir ve kendine olan güvenlerini artırır. Enstrüman çalma yeteneği ise; sayısal zekayı ve hafızayı geliştirir. Bu nedenle okulumuzdaki müzik derslerinde, öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve bu özelliklerini geliştirmek adına çalışmalar yapılmaktadır.

  İLKOKUL / ORTAOKUL

  İlkokullarımızda, öğrencilerimizin enstrüman çalma yeteneklerini geliştirmek adına ağırlıklı olarak melodika eğitimi verilmektedir. Bunun yanında ortaokul müzik derslerimizde  ‘’ritim ve orff eğitimi , just dance , oyun-dans ve müzik ‘’ etkinlikleri yapılmaktadır.

  LİSE

  Fen ve Anadolu lisesi müzik derslerimizde, klasik gitar eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmek adına genellikle 12.sınıflarımızda; ‘’ just dance, Xbox etkinlikleri, dans ve müzik,karaoke …’’ gibi etkinlikler yapılmaktadır.

  Bilişim Teknolojileri

  Teknolojinin hızla geliştiği ve teknolojiden uzak kalanların her zaman bir adım geriden geldiği küreselleşen dünyamızda, öğrencilerimizi geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayabilmek için uygun bir Bilişim Teknolojileri (BT) müfredatı vermenin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

  Günümüz dünyasında iyi kararlar verebilmek ve kararlara katılabilmek için, bir dünya vatandaşının genel ve teknolojik anlamda usta bir okur-yazar olması gereklidir. Zamanımızda bu beceriler, geleneksel akademik okuma, yazma ve sayısal beceriler kadar gereklidir.

  Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefleri;
  Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak,
  Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak,
  Öğrencileri BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek,
  Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek,
  Hızla gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen yeni sistemlerin öğrencilerce anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

  Öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri alanında; Bilişim Teknolojileri farkındalığına sahip olabilme, eleştirel düşünebilme, karar verebilme, beklenmeyen durumlarda ortama hâkim olabilme, grup içerisinde çalışabilme, çok yönlü düşünebilme ve iletişim becerilerine sahip olabilme konularında olumlu davranış değişiklikleri yapılması hedeflenmektedir.

  Beden Eğitimi

  Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmek,
  Bunun yanında beden eğitimi ve sporun yararlarını kavramış zinde ve sağlıklı yaşamak için spor yapmayı hayat felsefesi haline getirebilmek,
  Ayrıca çocuklarımızı sportmence oynayabilme, daima dürüst kalabilme, kazanma ve kaybetme bilincini benimsetebilmektir.

  Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Genel Amaçları;
  Beden eğitimi ve spor ile ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinme,
  Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme,
  İyi duruş alışkanlığı edinebilme,
  Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,
  Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,
  Milli Bayramlar ve Kurtuluş Günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, törenlere katılmaya istekli olabilme,
  Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme.
  Grup bilincini sağlama, olumsuz duygulardan arınma.

  Beden Eğitimi ve Sporun Fiziksel - Psikomotor Gelişimdeki Rolü

  Kalp Dolaşım Sisteminin Dayanıklılığı : Kassal dayanıklılığın bir öğesidir ve kalbin, akciğer dolaşım sisteminin uzun süre devam eden orta ve yüksek şiddetteki etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilme yeteneğidir.

  Kas Kuvveti : Fiziksel olarak kuvvet ve hızın ürünüdür. Biyolojik açıdan ise kuvvet, kas hareketleri ile dirençlere karşı koyma ve onları aşabilme yeteneğidir.

  Kas Dayanıklılığı : Dayanıklılık, yorgunluğa rağmen etkinliğe devam edebilmektir.

  Esneklik : Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.

  Koordinasyon : Vücudun değişik eklemlerinin tüm hareket alanında eklemler çevresinde hareket etme yeteneğidir.

  Denge : Vücudun istenen pozisyonu sağlayabilmesi yeteneğidir.

  Sürat : Belli bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.

  Sürat : Belli bir mesafeyi mümkün olduğunca kısa bir sürede tamamlayabilme yeteneğidir.

  Güç : Kısa zaman içerisinde maksimum çaba yeteneğidir.