• 0276 224 13 83
 • [email protected]
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

  Ortaokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

  Rehberlik Bültenlerimiz

  BÜLTEN DEHB

  BÜLTEN ÇOCUKLUKTA YAŞANABİLECEK PROBLEMLER

  BÜLTEN ERGEN VE BEDENİ ORTAOKUL

   BÜLTEN OYUN ÇOCUĞUN GIDASIDIR

  BÜLTEN YETERSİZLİK ALGISI

   

  ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ REHBERLİK VİZYONU

          Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır. Bu kavram kişide var olan tüm gizil güçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulamaya konulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bireyin her yönüyle kapasitesini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir.

  Rehberlik hizmetlerinde verilecek hizmet türleri; bu hizmetlerin verildiği eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin temel işlevleri ya da hangi alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik olarak organize edildiğine göre değişmektedir. Fakat temelde gelişimsel rehberlik sisteminde ele alınan başlıca konular şu şekildedir:

  • Okulu ve çevresini tanıma
  • Kendini ve arkadaşlarını anlama
  • Karar verme ve problem çözme
  • Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri
  • Okul başarısını artırıcı beceriler
  • Meslek farkındalığı ve eğitsel planlama
  • Toplumsal katılım
  • Ruhsal iyi oluş

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Temel İlkeleri:

  1. Rehberlik servisinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
  2. Rehberlik hizmetlerinde ‘’Süreklik, Gönüllülük ve Gizlilik’’ esastır.
  3. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi (çevre) içinde yürütülmelidir.
  4. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından, ilgili, demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  5. Temel esas, öğrencilerinin kendi kişiliklerini daha iyi tanımaları problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  6. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir.
  7. Rehberlik çalışmalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.
  8. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.

  ORTAOKULDA YAPILAN REHBERLİK HİZMETLERİ

  • ÖĞRENCİLERE YÖNELİK YAPILAN:
  • Ortaokul sistemine uyum süreci çalışmaları
  • Üst eğitim kurumlarını tanıtma
  • Olumlu akran ilişkisi
  • Akademik başarı ve motivasyon
  • Verimli ders çalışma teknikleri
  • Çözüm odaklı psiko-eğitim grubu çalışmaları
  • Duygu ve beden farkındalığı
  • İlgi ve yetenek testleri
  • Liseye Geçiş Sınavı(LGS) süreci bilgilendirmeleri
  • Sınav kaygısıyla başa çıkma
  • Problem çözme ve karar verebilme becerileri
  • Yapılandırılmış bireysel görüşme
  • Empati ve iletişim becerileri
  • Güvengenlik/Atılganlık eğitimi
  • Öfke Kontrol çalışmaları
  • Dikkat ve konsantrasyon çalışmaları
  • Kariyer Günleri: Mesleki rehberlik kapsamında yapmış olduğumuz bu çalışmada öğrencilerimizin her mesleği, meslek grubunda görev alan birisi tarafından öğrenmeleri amaçlanmıştır. Öğrenci velilerimizin katılımıyla gerçekleşen etkinliğimiz panel ortamında yapılmakta ve en son öğrencilerin bireysel soru ve görüşleri alınmaktadır.
  • VELİLERE YÖNELİK YAPILAN:
  • Sistematik yapılandırılmış bireysel görüşme
  • Ev ziyaretleri
  • Aylık bülten ve broşür
  • Makale ve kitap paylaşımı
  • Çocukluk dönemi uyum ve davranış problemleri
  • Sevk ve refere(yönlendirme) hizmetleri
  • Uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleştirilen konferanslar
  • Aile Akademisi Programı
  • Seminer çalışmaları:
  • Ergenlik dönemi gelişim görevleri
  • Ergen bireye nasıl davranılır
  • Ön ergenlik dönemini tanımak
  • Sınav süreci bilgilendirilmesi (LGS)
  • Çocukluk dönemi ruhsal sorunları
  • Sınava hazırlanan çocuğa nasıl davranılır
  • Ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığında ailenin rolü

  ORTAÖĞRETİMDE (LİSE) REHBERLİK HİZMETLERİ     

  Ortaöğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçesi bu yaşlardaki öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları karşılamada okuldan beklenen işlevlere dayanır. Bilindiği gibi gençlik dönemi oldukça değişken, kontrolü zor, ön kestirimi güç bir dönemdir. Gençlik dönemi kendi içinde erinlik-ergenlik-gençlik gibi aşamaları kapsamak üzere 12 yaşından 2 yaşına kadar geçen uzun bir dönemi kapsar. Lise yılları daha çok ergenlik dönemi kapsamında düşünülebilir. Bu dönem ergenin kendini aradığı, değerler oluşturarak kimliğini belirlemeye çalıştığı bir dönemdir. Bu yüzden oldukça bunalımlı geçen bir dönemin sağlıklı aşılabilmesi eğitimde gence yönelik psikolojik hizmetleri vazgeçilmez kılmıştır