• 0276 224 13 83
 • [email protected]
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı

  Fen Bilimleri Bölüm Başkanlığı

  Fen Bilimleri Bölümü olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizde bilimsel düşünebilme yeteneğini geliştirmek teknolojik imkânlardan yararlanarak yaşatarak deney yaptırarak öğretmek sebep sonuç ilişkisini kurabilmeyi yorumlayabilmeyi ve bunları günlük yaşamlarında kullandırmayı sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenen doğanın ve yaşadıkları çevrenin farkına varan uyguladığı ve edindiği bilgi birikimi ile farklı olduğunu hisseden bireyler olmalarını sağlamaktır.

  Hedeflerimiz

  Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme,
  Yapıcı, yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşüncenin bilim ve teknolojideki gelişmelerin temeli olduğunu kavrama,
  Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma,
  Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma
  Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma
  Topluma ve çevreye uyumlu birey olma, çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma,
  Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma
  Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme,
  Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama
  Laboratuvarda pratik beceriler kazanma,
  Sistemin yaptığı sınavlarda test başarısı ve yüksek akademik başarı sağlama hedeflerimizdendir.

  Vizyonumuz

  Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin fen bilimleri okuryazarı olarak yetişmesidir.

  Buna göre öğrencilerimizin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için derslerimizi öğrenciyi etkin kılan proje çalışmaları, sınıf tartışmaları, drama, deneye dayalı laboratuvar çalışmalarıyla destekliyor ve problem temelli ders işleniş şekillerini kullanıyoruz.