• 0276 224 13 83
 • [email protected]
 • Karakuyu Mah. 1093 Sok. No:1 Bölme / UŞAK
 • İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi

  Rehberlik Bültenlerimiz

  MAHREMİYET EĞİTİMİ BÜLTEN

  OKUL FOBİSİ OKUL REDDİ BÜLTEN

  EBEVEYN VE OYUN BÜLTEN

  ŞAFAK ÖNCÜ KOLEJİ REHBERLİK VİZYONU

  Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır. Bu kavram kişide var olan tüm gizil güçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulamaya konulması ve geliştirilmesini kapsamaktadır. Bireyin her yönüyle kapasitesini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir.

  Rehberlik hizmetlerinde verilecek hizmet türleri; bu hizmetlerin verildiği eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin temel işlevleri ya da hangi alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik olarak organize edildiğine göre değişmektedir. Fakat temelde gelişimsel rehberlik sisteminde ele alınan başlıca konular şu şekildedir:

  • Okulu ve çevresini tanıma
  • Kendini ve arkadaşlarını anlama
  • Karar verme ve problem çözme
  • Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri
  • Okul başarısını artırıcı beceriler
  • Meslek farkındalığı ve eğitsel planlama
  • Toplumsal katılım
  • Ruhsal iyi oluş

  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Temel İlkeleri:

  1. Rehberlik servisinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
  2. Rehberlik hizmetlerinde ‘’Süreklik, Gönüllülük ve Gizlilik’’ esastır.
  3. Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi (çevre) içinde yürütülmelidir.
  4. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından, ilgili, demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  5. Temel esas, öğrencilerinin kendi kişiliklerini daha iyi tanımaları problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
  6. Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmelidir.
  7. Rehberlik çalışmalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.
  8. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlıdır.

  İLKOKUL-ORTAOKUL

  İlköğretim toplumun temel kültürünü geliştirir. Siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların asıl çözüm yeri ilköğretim tabanıdır. İlköğretim döneminin bu hassas işlevinde rehberlik servisine de çok önemli görevler düşmektedir. İlköğretimde rehberliğin temel amacı çocuğun kendini tanımasını ve çevresindeki fırsatları fark etmesini sağlamaktır.

  İlköğretimde Rehberlik Hizmetlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

  • Dünyaca kabul gören gelişim kuramcıları (Freud, Erikson, Piaget …) çocukluk döneminin önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar sosyal ve psikolojik gelişimi açısından da son derece önemlidir.

  • Temel eğitim yılları çocuğun kişilik gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Özgüvenin gelişimi, kendini kabul, benlik tasarımı, içsel denetimin gelişmesi gibi boyutlar açısından bu dönemin en iyi şekilde yaşanmasının gereğini ortaya koymaktadır.

  • Çocuğun ev ortamından çıkarak ilk kez yeni bir sosyal ortam olarak okula girmesi onun kendini ‘toplumsal bir varlık’ olarak kabul etmesini sağlama açısından bu ortamın insancıl, demokratik ve sağlıklı olması gereklidir. Kuşkusuz rehberlik anlayışının benimsendiği okul iklimi çocuğa bu ortamı sunabilir.

  • Eğitsel rehberlik etkinlikleri içerisinde kazandırılabilecek zamanı iyi kullanma, planlama, verimli ders çalışma gibi alışkanlıklar bireyin sonraki eğitim kademelerindeki başarı düzeyinde oldukça etkilidir.